സാഹിത്യം

യാത്ര : ഉന്മാദിയുടെ കൈപ്പുസ്തകം

മധുമേനോന്‍ "ഗയയിലെ ആല്‍ത്തറയിലിരിക്കുമ്പോള്‍  നമുക്കുമുന്‍പേ വേണ്ടപ്പെട്ടൊരാള്‍  അവിടെയിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നും. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന...

Read More
സാഹിത്യം

മറ്റൊരു കഥയില്‍ നിന്നും രാധ

സുരേഷ് രാമകൃഷണന്‍  'ഒരു കടല്‍ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു....' ഇത്രെയങ്കിലും പറയാതിരിക്കാന്‍ വയ്യ, സ്വയം തിരോധാ...

Read More
സാഹിത്യം

കവിത

കളപുഷ്പം വിനോദ് തോമസ്  തിരുവമ്പാടി തുഷാരം നിറുകയില്‍ ചാര്‍ത്തി നിറഞ്ഞുല്ലസിച്ചു നിന്നൊരാ കാക്കപൂവിന്റെ യുള്ളിലും മധുകണം, പതിയെ വിളിച്ചു ...

Read More
സാഹിത്യം

മലയാളനാടകവേദിയിലെ മൂടിവെക്കപ്പെട്ട സത്യങ്ങള്‍ -2

 ശ്രീജിത്ത്‌ പോയില്‍കാവ് പൂണൂലിലും,മന്ത്രങ്ങളിലുംനാടകവേദി. നമ്പൂതിരിനാടകങ്ങള്‍ അന്നും,ഇന്നും.... കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്കും,വിമര്‍ശ...

Read More
സാഹിത്യം

”ദൈവകണമോ ദൈവശപ്ത കണമോ?’

യു. കലാനാഥന്‍ 9447626743 ഹിഗ്ഗ്‌സ് ബോസോണിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രപഞ്ചോല്പത്തി സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്താനും ഏറ്റവും ശരിയായതും വസ്...

Read More
കേരളം

നിയമപുസ്തകം

                                                                                                                                                   ...

Read More