ബിസിനസ്

ഇനി സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ക്ക് ഹാള്‍മാര്‍ക്കിംഗ് നിര്‍ബന്ധം

സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനമായ ഹാള്‍ മാര്‍ക്കിംഗ് നിര്‍ബന്ധമാക്കും. കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശത്ത...

Read More
ബിസിനസ്

ഐ.പി.ഒ. യില്‍ വിദേശ വ്യക്തികള്‍ക്കും നിക്ഷേപിക്കാം.

 ഓഹരി വിപണിയില്‍ വിദേശ വ്യക്തികള്‍ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം എന്ന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വിദേശ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ പ്രാഥമിക ഓഹരി വിപണിയില്‍ കമ്പന...

Read More
ബിസിനസ്

മാധ്യമരാജാവ് എത്തുന്നു: മാതൃഭൂമിയുടെ കൈപിടിച്ച്………

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വായനക്കാരുള്ള ടൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ വരവ് ഒറ്റക്കല്ല, മാതൃഭൂമിയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് മലയാളി വായനക്കാരന്റെ...

Read More