വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

പരപ്പനങ്ങാടി 110 കെവി സബ്‌സ്റ്റേഷനില്‍ ശനി (15-02-2020), ചെമ്മാട്, പൂരപ്പുഴ 11 kV ഫീഡറുകളില്‍ രാവിലെ 8 മണി മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5 മണി

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

പരപ്പനങ്ങാടി 110 കെവി സബ്‌സ്റ്റേഷനില്‍ ശനി (15-02-2020), ചെമ്മാട്, പൂരപ്പുഴ 11 kV ഫീഡറുകളില്‍ രാവിലെ 8 മണി മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെയും അരിയല്ലൂര്‍, ബീച്ച് 11kV ഫീഡറുകളില്‍ രാവിലെ 8 മണി മുതല്‍ 1 മണി വരെയും വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് സ്റ്റേഷന്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •