സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ടിക്കാറാം മീണ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത വാര്‍ത്താ സമ്മേളമനം

സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ടിക്കാറാം മീണ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത വാര്‍ത്താ സമ്മേളമനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ ദൃശ്യങ്ങള്‍

Related Articles