ഇനി വായിപ്പയെടുക്കാന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ടും വേണം

ചില വ്യാപാര ബീമന്‍മാര്‍ പണം വായിപ്പയെടുത്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിടുന്നത് പതിവായതോടെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം വായിപ്പയെടുക്കാന്‍ പുതിയ മാനദ്ണ്ഡവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Related Articles