വാട്‌സ് ആപ്പ് വഴി ഇനി പണവും അയക്കാം

വളെ ജനകീയമായ വാട്‌സ് ആപ്പ് ഇപ്പോള്‍ പുതിയൊരു സൗകര്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിവാട്‌സ് ആപ്പിലൂടെ വെറും മെസേജുകളും ഫോട്ടോകളും മാത്രമല്ല പണവും

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

വളെ ജനകീയമായ വാട്‌സ് ആപ്പ് ഇപ്പോള്‍ പുതിയൊരു സൗകര്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിവാട്‌സ് ആപ്പിലൂടെ വെറും മെസേജുകളും ഫോട്ടോകളും മാത്രമല്ല പണവും കൈമാറാം. തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •