സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ്‌സ് മ്യൂസിക്കില്‍ ചെണ്ടയിലും ചിത്രരചനയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു

സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ്‌സ് മ്യൂസിക്കില്‍ ചെണ്ടയിലും ചിത്രരചനയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •