ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

ചേളൂര്‍ – ചാപ്പനങ്ങാടി റോഡില്‍ വലിയാട് അങ്ങാടിയില്‍ കലുങ്കിന് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ച് അപകടാവസ്ഥയില്‍ ആയതിനാല്‍ ഇതിലൂടെ ഭാരമേറിയ വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. വാഹനങ്ങള്‍ ചെളൂര്‍ – ചട്ടിപ്പറമ്പ് – ചാപ്പനങ്ങാടി റോഡ്, വലിയാട് – ആല്‍പ്പറ്റക്കുളമ്പ് – പാറമ്മല്‍ റോഡ് വഴി പോകണം.

Related Articles