പുളയാര്‍വട്ടം നാടകക്യാമ്പ് പരപ്പനങ്ങാടിയില്‍

നാലാംവട്ടത്തിലും കുട്ടികളുടെ മനംകവര്‍ന്ന് പുളിയാര്‍വട്ടം നാടകക്യാമ്പ് പരപ്പനങ്ങാടിയില്‍ സമാപിച്ചു.ശ്രദ്ധേയമായ ക്യാമ്പിലെ ചില രംഗങ്ങള്‍

Related Articles