സംസ്ഥാനത്ത് മരണം 72; മലപ്പുറത്ത് 23, കോഴിക്കോട് 17,വയനാട്ടില്‍ 12

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ കനത്ത മഴയിലും പ്രളയത്തിലും മരണമടഞ്ഞത് 72 പേര്‍. രാത്രി ഏഴു മണി വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് മലപ്പുറത്ത് 23 മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് 17ഉം വയനാട്ടില്‍ 12 മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരില്‍ എട്ട്, ഇടുക്കിയില്‍ അഞ്ച്, തൃശൂരില്‍ നാല്, ആലപ്പുഴയില്‍ രണ്ട്, കോട്ടയത്ത് ഒരു മരണവും ഉണ്ടായി.
1639 ക്യാമ്പുകളിലായി 77688 കുടുംബങ്ങളിലെ 247219 ആളുകള്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ 313 ഉം തൃശൂരില്‍ 251ഉം മലപ്പുറത്ത് 235ഉം വയനാട്ടില്‍ 210 ക്യാമ്പുകളുമുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് 56203 പേരും കോഴിക്കോട് 53642 പേരും ക്യാമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് 286 വീടുകള്‍ പൂര്‍ണമായും 2966 ക്യാമ്പുകള്‍ ഭാഗികമായും തകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് 65 ഉം ഇടുക്കിയില്‍ 62 ഉം വീടുകള്‍ പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നു. പാലക്കാട് 53 വീടുകള്‍ പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

Related Articles