പാഴ്‌വസ്തുക്കളില്‍ കലയുടെ വസന്തം തീര്‍ത്ത് ആര്യ

സ്മിത അത്തോളി
ക്യാമറ:സുരേഷ് പൊറ്റയില്‍

Related Articles