സാംസ്കാരികം

രമേഷ് നാരായണനും കാവാലം ശ്രീകുമാറിനും അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്‌

തിരുവനന്തപുരം: 2011ലെ കേരള സംഗീത-നാടക അക്കാദമി അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.   രമേഷ് നാരായണ നും കാവാലം ശ്രീകുമാറിനും അവാര്‍ഡ്‌.  മറ്റ് അവാര്‍ഡുകള്‍ ...

Read More
സാംസ്കാരികം

സുകുമാര്‍അഴീക്കോട്

നീണ്ട അറുപത് വര്‍ഷക്കാലത്തിലധികമായി മലയാളിയുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുകയും, നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ കണ്ണും, കാതും തുറന്നുവെച്ച് അനീതികള്‍ക്കും, ...

Read More
സാംസ്കാരികം

ശിരുവാണി കലങ്ങി മറിയുന്നു.

ശിരുവാണിപോലെ സുന്ദരിയായിരുന്നു ശോഭന.  ഇരുളഗോത്രവൃക്ഷ ശിഖരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇറ്റുവീണ ഒരു നിലാത്തുള്ളി (more…)

Read More