കോവിഡ് 19: പരോളനുവദിച്ച തടവുകാരെ തിരികെ ജയിലില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി

കോവിഡ് 19: പരോളനുവദിച്ച തടവുകാരെ തിരികെ ജയിലില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി

Share news
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളില്‍ കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരോള്‍ അനുവദിച്ച തടവുകാരെ ജയിലില്‍ പുനപ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ അടിയന്തര അവധി ലഭിച്ചവരും ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതുമായ 265 തടവുകാര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 30ന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ജയിലില്‍ പ്രവേശിക്കണം.

രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ ഓപ്പണ്‍ ജയില്‍, വനിത ജയില്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 589 തടവുകാര്‍ ഒക്ടോബര്‍ 15ന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തിരികെയെത്തണം.

മൂന്നാംഘട്ടത്തില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, അതീവ സുരക്ഷാ ജയില്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 192 തടവുകാര്‍ ഒക്ടോബര്‍ 30ന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ജയിലില്‍ തിരികെ പ്രവേശിക്കണം.

 

Share news
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •