ഫെസ്റ്റിവല്‍ ഓഫ് ഡെമോക്രസി : വര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം

വര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം

ചിത്രകലയുടെ പ്രതിരോധം

വീഡിയോ സ്‌റ്റോറി

കോഴിക്കോട്ട് നടന്നുവരുന്ന ഫെസ്‌ററിവല്‍ ഓഫ് ഡെമോക്രസിയിലെ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പില്‍ നിന്ന്‌