നിന്റെ ദാമ്പത്യം രണ്ട് വര്‍ഷം നിലില്‍ക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് പക്രു

പൊക്കം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഏറെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന നിരവിധി പേര്‍ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയ താരം ഗിന്നസ് പക്രു അത്തരത്തിലെല്ലെന്ന് തന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ്. തന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം രണ്ട് വര്‍ഷം തികയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് പക്രു പറഞ്ഞത് തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു…