ഇനി വാട്‌സ് ആപ്പ് വോയിസ് കോളില്‍ നിന്ന് വീഡിയോ കോളിലേക്ക് നേരിട്ട് മാറം

എന്നും നൂതനമായ മാറ്റങ്ങള്‍ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്‌സ് ആപ്പ് ഇത്തവണ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറുമായാണെത്തുന്നത്. ഇനി വാട്‌സ്ആപ്പിന്റെ വോയിസ് കോളുകള്‍

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

എന്നും നൂതനമായ മാറ്റങ്ങള്‍ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്‌സ് ആപ്പ് ഇത്തവണ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറുമായാണെത്തുന്നത്. ഇനി വാട്‌സ്ആപ്പിന്റെ വോയിസ് കോളുകള്‍ അതെ സമയം വീഡിയോ കോളിലേക്കും തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •