നാരായണൻ (79) നിര്യാതനായി 

അരിയല്ലൂർ: മൂച്ചിക്കൽ നാരായണൻ (79) നിര്യാതനായി .ഭാര്യ പരേതയായ ലീല .മക്കൾ പ്രിൻസ് ,പ്രവീൺ .പ്രീതി
മരുമക്കൾ ലീന ,ഷീജ ,ശശി

Related Articles