കടലുണ്ടി കടവുള്‍പ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് 14 ഇടത്ത് ടോള്‍പിരിവ് ഒഴിവാക്കി

കടലുണ്ടി കടവ് പാലം.ഉൾപ്പെടെ
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനുകീഴിലെ മുഴുവൻ പാലങ്ങളുടെയും ടോള്‍ പിരിവ് നിര്‍ത്തലാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. വിവിധജില്ലകളിൽ 14 പാലങ്ങളുടെ ടോളാണ്​ നിർത്തുന്നത്. 2005ല്‍ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവയും 14 വര്‍ഷം വരെയായി ടോള്‍ പിരിക്കുന്നതുമായ പാലങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്​. പിരിവുസംബന്ധിച്ച കണക്കിലെ അവ്യക്​തതയെതുടർന്നാണ് നടപടി

Related Articles