തിരുവനന്തപുരത്ത് മരം വീണ് സ്ഥാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു

The candidate died when a tree fell on him in Thiruvananthapuram

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

തിരുവനന്തപുരത്ത് മരം വീണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു . യുഡിഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കെ. ഗിരിജകുമാരിയാണ് മരിച്ചത്.

പ്രചരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് അപകടം. ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

കാരോട് ഉച്ചക്കട വാര്‍ഡിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നു. കാരോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സിഡിഎസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണായിരുന്നു ഇവര്‍.

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •