പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ വിറങ്ങലിച്ച പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മലബാറിന്യൂസിലൂടെ…

റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്മിത അത്തോളി/ക്യാമറ സുരേഷ് രാമകൃഷ്ണന്‍

പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ വിറങ്ങലിച്ച പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മലബാറിന്യൂസിലൂടെ…

Related Articles