മഴക്കാലയാത്രക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇടം

മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ യാത്രികര്‍ മഴക്കാലയാത്രകളും പ്ലാന്‍ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. മഴയാത്രികര്‍ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരിടുമുണ്ട്. പാറ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ റോഡുകളും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകള്‍ കൊണ്ടും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടും ഗംഭീരമായൊരിടം തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Related Articles