സുലൈഖ (46 ) നിര്യാതയായി

പരപ്പനങ്ങാടി: എന്‍. സി. സി. റോഡിലെ വൈദ്യരകത്ത് സെയ്തലവി കോയ യുടെ ഭാര്യ സുലൈഖ (46 ) നിര്യാതയായി.

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

പരപ്പനങ്ങാടി: എന്‍. സി. സി. റോഡിലെ വൈദ്യരകത്ത് സെയ്തലവി കോയ യുടെ ഭാര്യ സുലൈഖ (46 ) നിര്യാതയായി.
മകള്‍: ആസിയ. മരുമകന്‍: അബ്ദുള്ള

Share news
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •