മുഖത്ത് തേങ്ങാപ്പാലും മഞ്ഞളും തേച്ചാല്‍ ഗുണങ്ങളേറെ…

സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരു പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. മുഖത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വാട്ടം തട്ടിയാല്‍ പോലും പലര്‍ക്കും അത് സഹിക്കാന്‍ കഴിയാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്ഥവം. മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാലും മഞ്ഞുളം തേച്ചാല്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Related Articles