വായ്പ്പുണ്ണ് മാറ്റാന്‍ വെളിച്ചെണ്ണ

വായ്പ്പുണ്ണ്(മൗത്ത് അള്‍സര്‍) പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്. പലരിലും ഇത് ഇടക്കിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ്. പലകാരണങ്ങളാണ് വായ്പ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത്. ഇവ എളുപ്പത്തില്‍ മാറാന്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു