യുവാക്കളിലെ കഷണ്ടിയുടെ കാരണങ്ങള്‍

ഇന്ന് യുവാക്കളെ ഏറെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമായി മാറിയിരിക്കുയാണ് കഷണ്ടി. എന്നാല്‍ കഷണ്ടിയുടെ ആരംഭം തൊട്ട് മനസിലാക്കിയാല്‍ ഈ അവസ്ഥയെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാവുന്നതാണ്. പലരും നിസാരമായി തള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കഷണ്ടയിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്.  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു