മരക്കാംതൊടി റജീഷ്(37) നിര്യാതനായി

വള്ളിക്കുന്ന് അരിയല്ലുരിലെ മരക്കാംതൊടി ദാസന്റെ മകന്‍ റജീഷ്(37) നിര്യാതനായി .
മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചിക്തസയിലായിരുന്നു.
ഭാര്യ നീതു മക്കള്‍ അശ്വനാഥ്, കാശിനാഥ്‌