സ്വര്‍ണ്ണാഭരണ൦ വീണുകിട്ടി

പരപ്പനങ്ങാടി:ഉള്ളണ൦ അങ്ങാടിയില്‍ നിന്ന് വന്‍തുകക്കുള്ള സ്വര്‍ണ്ണാഭരണ൦ കളഞ്ഞു കിട്ടി .ഷെഫീക് ചെമ്പനെ സമീപിക്കെണ്ടാതാണ്   യഥാര്‍ത്ഥ ഉടമക്ക് തിരികെ നല്‍കുന്നതാണ്.ഫോണ്‍.9744251352