പാരമ്പര്യ പ്രമേഹം എങ്ങിനെ തടയാം

ഏതു പ്രായക്കാരെയും ഒരു പോലെ അലട്ടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം. പ്രമേഹം പലരിലും പാരമ്പര്യമായും വരാറുണ്ട്. പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന പ്രമേഹത്തെ എങ്ങനെ തടയാം തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു