ദേശീയ പാതയോരങ്ങളില്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്ക്

ദേശീയ പാതയോരങ്ങളില്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്ക്. 80 മീറ്റര്‍ അകലെ വരെ നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ നടത്തരുതെന്ന് ഗതാഗത ദേശീയ പാതാ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയതായി തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു