ഹാക്ക് ചെയ്ത നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ട്വീറ്റര്‍ അകൗണ്ട് പുനസ്ഥാപിച്ചു

Twitter confirmed on Thursday that an account of Prime Minister’s personal website was hacked