രുചിക്കൂട്ട്

ചീരയില കട്‌ലറ്റ്

ആവശ്യമുളള സാധനങ്ങള്‍ 1) ചീരയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് - 4 കപ്പ് 2) ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചത് - 1 എണ്ണം (more…)

Read More
രുചിക്കൂട്ട്

വീട്ടിലും ലഡുവുമണ്ടാക്കാം

ആവശ്യമുളള സാധനങ്ങള്‍ 1)കടലപ്പൊടി - 4 കപ്പ് 2)പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് നേര്‍മയായി അരിപ്പയില്‍ അരിച്ചെടുത്തത്5 കപ്പ് (more…)

Read More