സിനിമ

IFFK 2011- സമരങ്ങളുടെ ‘ഗണേശോ’ത്സവം

മേള തുടങ്ങുന്നതിമന് മുന്‍പ് തന്നെ മല്‍സരവിഭാഗത്തില്‍ മലയാള ചിത്രങ്ങളില്ലാത്ത ആദ്യ IFFK എന്ന നിലയില്‍ 2011 ലെ ചലചിത്രമേള  സംസാരവിഷയമായിരുന്നു. (more...

Read More
സിനിമ

വ്യാപക അക്രമം; തെങ്കാശിയില്‍ മധുരബസ്സിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് തടഞ്ഞു

തെങ്കാശിയില്‍ ഷൂട്ടിങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പര്‍ 66 മധുരബസ്സ് എന്ന ണലയാള സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങ് എഡിഎംകെ , വൈക്കോയുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടഞ്ഞു. (m...

Read More