ഓര്‍മ്മ

നൊസ്റ്റാള്‍ജിയ

ഊടുവഴികള്‍ മാഞ്ഞുപോകുമ്പോള്‍ . . . . . . മണികണ്ഠന്‍ പനങ്കാവില്‍. അധികാരക്കസേരകളിലേയ്ക്ക് മാത്രം ഊടുവഴികള്‍ തേടുന്ന പുതിയ കാലത്തില്‍ ഗതകാല...

Read More
ഓര്‍മ്മ

ഉച്ചവെയില്‍ത്തുമ്പികള്‍

ഇതെന്റെ മദ്ധ്യാഹ്നം! ഉച്ചവെയിലിന്റെ കുഴപ്പിക്കുന്ന പൊള്ളലുകളില്‍ വെന്തു നീറുമ്പോള്‍, മനസ്സില്‍ മറഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിന്റെ തണുപ്പിലേക്ക് തിടുക്കത്ത...

Read More