മഞ്ഞു പൂശിയ തീവണ്ടി

˜ വിശപ്പിന്റെ കണക്കെഴുതുന്ന വാസു മുതലാളിയുടെ 'മേല്‍നോക്കി ഗുഹ'ന്റെ കുറിപ്പുകള്‍ നിറയെ കല്ലും മണലും കമ്പിയും സിമന്റും കടിക്കുന്നു. വെള്ള ഷര്‍ട്ടിന്റെ കൈത്തെറിപ്പില്‍ ചുരുട്ടിവെച്ച മുഷിഞ്ഞ കടലാസില്‍ ...

വസ്ത്രത്തിനും വിശുദ്ധ വചനങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറത്ത്

ടി ഗുഹന്‍ ആരായിരുന്നു ? കവിയും ചിത്രകാരനും, ജീവിക്കാന്‍ കണക്കെഴുത്തും അതിജീവിക്കാന്‍ കവിയെഴുത്തും എഴുപതുകള്‍ എണ്‍പതുകള്‍ എന്ന് ഇന്നും വികാരഭരിതമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലം.. കേരളീയ യുവത്വം എ...