സാഹിത്യം

ഹിമാലയം വിളിക്കുന്നു – 4

മരണത്തിന്റെ തണുത്ത മണം സുര്‍ജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത്‌ ..........എണ്ണം ഒന്നില്‍ നിന്നും അമ്പതില്‍ അവസാനിച്ചിട്ടും ഇനിയും എണ്ണുന്നോ  ശ്രീനിവാസാ എന്ന ...

Read More
സാഹിത്യം

യാത്ര ബാഷോ

മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തിലേക്കുള്ള വിശുദ്ധമായ സഞ്ചാരങ്ങളാണ് ബാഷോയുടെ ഒരോ കവിതയും. പരമമായ സത്യത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ജീവിത ദര്‍ശനങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഈ കുറിപ്...

Read More
സാഹിത്യം

കവിത

മറന്നു വെക്കാവുന്നവ ജനില്‍ മിത്ര വെയില്‍ മറന്നു വെച്ച ചില തണല്‍ തുണ്ടുകള്‍ മരത്തിനടിയില്‍... കടല്‍ മറന്നുവെച്ച ചില മോഹങ്ങള്‍ ചിപ്പിക്കുള്ള...

Read More
സാഹിത്യം

നന്ദിതയുടെ കവിതകള്‍

ജീവിതത്തോടും മരണത്തോടുമുള്ള ആസക്തികള്‍ക്കും വിരക്തികള്‍ക്കുമൊടുവില്‍ സ്വയം മരണത്തെ വരിച്ച നന്ദിത എന്ന പെണ്‍കുട്ടി. നന്ദിത ഡയറിത്താളുകളില്‍ ഒളിച്ചുവ...

Read More
സാഹിത്യം

മോട്ടര്‍സൈക്കിള്‍ ഡയറി

എ കെ ബിജുരാജ് ബൈക്ക് ആണ് എന്‍റെ ഇഷ്ട വാഹനം ....അതും എന്‍റെ ഹീറോ ഹോണ്ട സ്പ്ലെണ്ടെര്‍................. KL 5 H 263 .......എന്‍റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സു...

Read More
സാഹിത്യം

ഹിമാലയം വിളിക്കുന്നു 3

  സാഹസികതയുടെ  സംഗമം  സുര്‍ജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത്‌ ഉണരുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങുകയാണ്. ജാലകത്തിന് പുറത്ത് നിശ്ചലമായ തെരുവ്. ഹാലജന്‍ ലൈറ്റിന്റെ പ്...

Read More