സാഹിത്യം

കൊട്ടിയടക്കപെട്ട തിരശീലകള്‍

മലയാള നാടകവേദിയിലെ അടച്ചു മൂടപെട്ട സത്യങ്ങള്‍ ശ്രീജിത്ത്‌ പോയില്‍കാവ് മലയാള നാടകവേദി അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ എത്തിയെന്ന് കരുതുന്നവര്‍ നിരവധി.മലയാ...

Read More
സാംസ്കാരികം

ഹിമാലയം വിളിക്കുന്നു 2

ഋഷികേശ് ഹിമാലയത്തിന്റെ കവാടം.  സുര്‍ജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത്‌ ഡല്‍ഹി ചുട്ടു പൊള്ളുകയാണ്. അപ്പോഴാണ്‌ തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ നാരങ്ങ നീരും ഒരു മസാല പൊടിയും...

Read More
സാഹിത്യം

കവിത

സാധ്യതകള്‍ എ. ജയകൃഷ്ണന്‍   മാനാഞ്ചിറചുറ്റി നടന്നുപോകുമ്പോള്‍ പാര്‍ക്കില്‍ രണ്ടാണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉമ്മവക്കുന്നത് ആദ്യമായി കണ...

Read More
സാഹിത്യം

കവിത

 ഉപ്പിലിട്ടത്. ജനില്‍ മിത്ര ചില്ലുഭരണികളിലെ മഞ്ഞുകടലില്‍ മുങ്ങിമരവിച്ചു വിത്തിന്റെ പേറ്റുനോവും കടലിന്റെ ഗര്‍ജ്ജനവും എങ്കിലും......... ...

Read More
സാഹിത്യം

കവിത

                                   ഒരു സ്വപ്നം     മോഹനകൃഷ്ണന്‍   സ്വപ്നം തുടങ്ങുന്നേരം കണ്ടജെലപ്രതല...

Read More
സാഹിത്യം

തല + ഇണ = ……..

ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇണചേര്‍ന്ന് കിടപ്പുണ്ട് സൂചിമുനകള്‍ തടവിലാക്കിയ തലയിണക്കുള്ളില്‍ തലച്ചോറുപോലെ.... തലമുറകളുടെ പുറന്തോടുകള്‍ അടിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടതില...

Read More