സാഹിത്യം

മലയാളനാടകവേദിയിലെ മൂടിവെക്കപ്പെട്ട സത്യങ്ങള്‍ -2

 ശ്രീജിത്ത്‌ പോയില്‍കാവ് പൂണൂലിലും,മന്ത്രങ്ങളിലുംനാടകവേദി. നമ്പൂതിരിനാടകങ്ങള്‍ അന്നും,ഇന്നും.... കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്കും,വിമര്‍ശ...

Read More
സാഹിത്യം

”ദൈവകണമോ ദൈവശപ്ത കണമോ?’

യു. കലാനാഥന്‍ 9447626743 ഹിഗ്ഗ്‌സ് ബോസോണിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രപഞ്ചോല്പത്തി സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്താനും ഏറ്റവും ശരിയായതും വസ്...

Read More
കേരളം

നിയമപുസ്തകം

                                                                                                                                                   ...

Read More
സാഹിത്യം

കൊട്ടിയടക്കപെട്ട തിരശീലകള്‍

മലയാള നാടകവേദിയിലെ അടച്ചു മൂടപെട്ട സത്യങ്ങള്‍ ശ്രീജിത്ത്‌ പോയില്‍കാവ് മലയാള നാടകവേദി അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ എത്തിയെന്ന് കരുതുന്നവര്‍ നിരവധി.മലയാ...

Read More
സാംസ്കാരികം

ഹിമാലയം വിളിക്കുന്നു 2

ഋഷികേശ് ഹിമാലയത്തിന്റെ കവാടം.  സുര്‍ജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത്‌ ഡല്‍ഹി ചുട്ടു പൊള്ളുകയാണ്. അപ്പോഴാണ്‌ തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ നാരങ്ങ നീരും ഒരു മസാല പൊടിയും...

Read More
സാഹിത്യം

കവിത

സാധ്യതകള്‍ എ. ജയകൃഷ്ണന്‍   മാനാഞ്ചിറചുറ്റി നടന്നുപോകുമ്പോള്‍ പാര്‍ക്കില്‍ രണ്ടാണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉമ്മവക്കുന്നത് ആദ്യമായി കണ...

Read More