സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തെ അനാവശ്യ രോമങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാം

സ്ത്രീകളെ അലട്ടുന്ന സൗന്ദര്യപ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മുഖത്തെ അനാവശ്യ രോമങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച. മേല്‍ചുണ്ടിന് മുകളിലെയും താടിയിലെ രേമ വളര്‍ച്ചയും സ്ത്രീകളെ ഏറെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമാണ്.മീശ എങ്ങിനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് നോക്കാം…വായിക്കു ക്ലിക്ക് ചെയ്യു