വാട്ട്‌സാപ്പിനെ ബിസിനസ് ആപ്പായി ഉപയോഗിക്കാം

ഇന്ന് പ്രായഭേദമില്ലാതെ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വാട്ട്‌സാപ്പ്. ഏറെ സമയവും ആളുടകള്‍ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു ഇടംകൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വാട്ട്‌സാപ്പ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചുമ്മാ സമയം കൊല്ലാനല്ലാതെ വാട്ട്‌സാപ്പിലൂടെ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എങ്ങിനെ എന്നറിയാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു…

Related Articles