ആഡ് ബ്ലോക് പ്ലസ് എക്‌സ്റ്റെന്‍ഷന്റെ വ്യാജന്‍ പറ്റിച്ചത് 37,000 പേരെ

വെബ് പേജുകളില്‍ കയറികൂടുന്ന അനാവശ്യ പരസ്യങ്ങള്‍ പലരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പരസ്യങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആഡ് ബ്ലോക് പ്ലസ്. എന്നാല്‍ ആഡ്‌ബ്ലോക് പ്ലസ് എക്‌സ്റ്റെന്‍ഷെന്റെ വ്യാജപതിപ്പ് പണികൊടുത്ത് നിരവധി പേര്‍ക്കാണ്. പെട്ടുപോവാതിരിക്കാന്‍

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു..