തൊണ്ണൂറായിരം അടി മുകളിലെ ആപ്പിള്‍ ഗ്രാമത്തിലൂടെ യാത്രനടത്താം

പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരിടമാണ് നര്‍ക്കാണ്ട. തൊണ്ണൂറായിരം അടി മുകളിലുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആപ്പിള്‍ തോട്ടങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Related Articles