98 ാം വയസിലെ 32 ാം ഹിമാലയന്‍ യാത്ര

ഇന്ന് യാത്രകളെ സ്‌നേഹിക്കാത്തവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെയും എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. യാത്രയെ നെഞ്ചോടടുക്കിപ്പിച്ചവരുടെ സ്വപനഭൂമിയാണ് ഹിമാലയം എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. തന്റെ 98 ാം വയസ്സിലും ഹിമാലയത്തിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു