കാപ്പിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധവും…മൂടല്‍മഞ്ഞും …പുല്‍മേടും…യാത്ര മടിക്കേരിയിലൂടെ

കാപ്പിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധവും മൂടല്‍മഞ്ഞും കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന മടിക്കേരിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Related Articles