ദിവസവും ഒരു ജിബി ഡാറ്റ!!!!!

ഇന്ന് ടെലിക്കോം രംഗത്ത് റിലയന്‍സിന്റെയും ജിയോയുടെയും കടുത്ത മത്സരത്തോടെ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ അവരുടെ ഡാറ്റ വോയിസ് കോളുകള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

1 ജിബി ഡാറ്റ പ്രതി ദിനം നല്‍കുന്ന കമ്പനികള്‍ ഇവയാണ്‌