പല്ലിലെ കറ കളയാന്‍ ..പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും..കറ്റാര്‍ വാഴയും

കറപിടിച്ച പല്ല് ഇന്ന് പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ഒന്ന് മനസ്തുറന്ന് ചിരിക്കാന്‍ പോലും പലരും ഇതുകാരണം മടിക്കും. എന്നാല്‍ പല്ല് എളുപ്പത്തില്‍ വെളുപ്പിക്കാന്‍ കാറ്റാര്‍ വാഴ.. തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു