സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങിന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രമേയമാക്കിയ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ലോകജനതയെ തന്റെ വീല്‍ ചെയറിലിരുന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ്. അദേഹത്തിന്റെ മരണം ലോക ജനതയെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങിന്റെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു