രാജ്യപുരസ്‌ക്കാര്‍ അവാര്‍ഡിന്‌ അര്‍ഹരായ സ്‌കൗട്ട്‌ ആന്റ്‌ ഗൈഡ്‌സ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

snmhss parappanangadiപരപ്പനങ്ങാടി എസ്‌എന്‍എം എച്ച്‌എസ്‌എസ്സില്‍ നിന്നും 2014-15 വര്‍ഷത്തില്‍ രാജ്യപുരസ്‌ക്കാര്‍ അവാര്‍ഡിന്‌ അര്‍ഹരായ സ്‌കൗട്ട്‌ ആന്റ്‌ ഗൈഡ്‌സ്‌ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍.