സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഓപ്പോ ഇനി മുതല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും

ഇനി മുതല്‍ പ്രമുഖ ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ബ്രാന്‍ഡായ ഒപ്പോയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലും സ്വന്തമായി സ്‌റ്റോര്‍ തുറക്കാന്‍ അവസരം ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനായി കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ വിവരം അറിയാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു…