സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നു വിരമിച്ചു

unnamedസര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന്‌ വിരമിച്ച മലപ്പുറം ജോ.റജിസ്‌ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ്‌ റജിസ്‌ട്രാര്‍ കെ.അബൂബക്കര്‍ കോയ.