പൃഥ്വിരാജിന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നു;ഒരു രൂപ മുതലാണ് ലേല തുക

ഏതുകാര്യത്തിലും സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അതില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്ന താരമാണ് പൃഥ്വിരാജ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ താരം ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലേലത്തിന്  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു