മഞ്ജുവിന് കരായാതിരിക്കാനായില്ല

മലയാളികള്‍ നെഞ്ചേറ്റിയ പ്രിയ താരമാണ് മഞ്ജുവാര്യര്‍ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും തര്‍ക്കമില്ല. വളരെ ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മഞ്ജവിനെ വളരെ ആരാധനയോടെയാണ് നമ്മള്‍ നോക്കി കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ കരയരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടും മഞ്ജുവിനെ കരയിപ്പിച്ച ഒരുകാര്യമുണ്ടായി.മഞ്ജുകരഞ്ഞ കാരണം തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു